Skip to content

admin

Ят е уникална за българския език гласна отличаваща го от всички други езици, поради което СССР я премахва от кирилицата като излишна.
Заедно с още две букви в старите български азбуки тя има формата на острие.
У наричана "сръп" и наподобяваща древноегипетските рисунки на сърп.
Ф - двойна брадва.
ЯТ наподобяваща едностранно заточен меч - като този на Кубрат, казашката шашката, сабята, махейра, Каракулак, ятаган.
ЯТаКАН меча на Кана създаден от А. Текели - тигел (weight crucible pot), тиган, тигел (a line of weight, sum), " мене, текел, фарес" където текел е старобългарски превод на Шекел- еврейска монета с точно определено тегло.