Skip to content

admin

Ят е уникална за българския език гласна отличаваща го от всички други езици, поради което СССР я премахва от кирилицата като излишна.
Заедно с още две букви в старите български азбуки тя има формата на острие.
У наричана "сръп" и наподобяваща древноегипетските рисунки на сърп.
Ф - двойна брадва.
ЯТ наподобяваща едностранно заточен меч - като този на Кубрат, казашката шашката, сабята, махейра, Каракулак, ятаган.
ЯТаКАН меча на Кана създаден от А. Текели - тигел (weight crucible pot), тиган, тигел (a line of weight, sum), " мене, текел, фарес" където текел е старобългарски превод на Шекел- еврейска монета с точно определено тегло.

Проследявания

Няма проследявания

Коментари

Показване на коментарите: Последователно | Нишковидно

Няма коментари

Добавяне на коментар

Звездички означават bold (*текст*), подчертаване се прави с "_" (_текст_)
Стандартните знаци :) и ;) се конвертират в графични изображения

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options